Entrevista da Resistenciadodedomedio

Compartimos unha entrevista de hai varias semanas realizada a varias companheiras pola Resistenciadodedomedio
Obrigadas polo interese e por espalhar a palabra!